در صورت تمایل میتوانید در کلاس های مشاوره من شرکت نمائید . تمامی پرسش های شما را در خصوص ورزش , استعداد یابی , تغذیه و از این دست پرسش های حوزه ورزش و تناسب اندام را پاسخ گو خواهم بود . (کسانی که از این بخش استفاده نمایند مشمول دریافت مشاوره به صورت رایگان خواهند شد , اشخاصی که به صورت حضوری درخواست داده اند با توجه به جدول مندرج در صفحه سفارش برنامه محاسبه خواهد گردید)